Alte mențiuni ONRC

ALTE SERVICII OFERITE (LISTĂ NE-EXAUSTIVĂ):

 • Înființare/închidere punct de lucru = 200 lei
 • Prelungire sediu firmă în locația anterioară = 200 lei 
 • Prelungire sediu social / punct lucru, în locația aterioară = 200 lei
 • Cesiuni, radieri = 900 lei
 • Plătitor de TVA (la ANAF) = 250 lei
 • Activare/deactivare CAEN-uri pre-existente în actul constitutiv (set de maxim 10 CAEN-uri) = 200 lei
 • Adaugare CAEN-uri în actul constitutiv (set de maxim 10 CAEN-uri) = 300 lei (taxele taxele le plătiți dvs separat pentru că depind de numărul de CAEN-uri)
 • Redactare acte pentru gazduirea societatii la client = 100 lei 
 • Set acte cetatean strain = 200 lei / asociat
 • Servicii de hypercare (pentru cetățenii străini care nu cunosc legislația română) = 900 lei
 • Cesiune SRL cu 1-2 asociați = 900 lei
 • Înfiintare/mentiuni pentru cu asociat persoana juridică (+500 lei)
 • Depunere declarație beneficiar real = 100 lei
 • Obtinere certificat constatator = 100 lei
 • Obținere extras CF = 50 lei 

LISTA CU SERVICIILE NOASTRE PRINCIPALE:

 • Găzduire sediu firmă / pfa, detalii aici
 • Înființare sediu firma / pfa, detalii aici
 • Modificare sediu firmă, detalii aici
 • Servicii de contabilitate aici 
 • Servicii de salarizare aici